,,,OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Protože si vážím vás a vaší důvěry, chráním vaše osobní údaje

Vysoce si cením a respektuji soukromí. Toho svého stejně jako každého člověka. A to i v případě, že nenavštíví mé stránky a nesvěří mi své osobní údaje. Právo na soukromí považuji za jedno ze základních etických norem a proto vítám nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a zákony ČR o „elektronických komunikacích“ (127/2005 Sb.) a o „ochraně osobních údajů“ (101/2000 Sb.) a proto dělám vše, abych je nejen naplnila, ale aby vaše osobní údaje u mě byly opravdu v bezpečí.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Provozovatelem těchto webových stránek je Dagmar Franková.

Ochrana osobních údajů je pro mě důležitá, a proto na všech svých webových stránkách a u všech svých projektů dodržuji následující principy:

1.       Veškerou komunikaci prostřednictvím webového rozhraní považuji za důvěrnou, a proto ji chráním šifrováním důvěryhodným certifikátem, a to prostřednictvím https. Předcházím tak odposlechnutí a případnému zneužití vašich dat.

2.       Osobní údaje sbírám (zpracovávám, uchovávám) jen v minimálním, nezbytném rozsahu a vždy s vaším souhlasem.

3.       Osobní údaje s nikým nesdílím, nikomu je nepředávám nebo neprodávám. Výjimkou mohou být situace, kdy mi to ukládá zákon. 

4.       Osobní údaje v žádném případě neukládám na veřejná úložiště nebo na platformy, nad kterými nemám kontrolu, popřípadě dohodu o zpracování osobních údajů.

5.       Přijímám technická opatření k zamezení neoprávněného přístupu k osobním údajům, jako je například použití firewallu a antiviru.

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní data zpracovávám pomocí softwarových a hardwarových prostředků a služeb. V tomto přeneseném smyslu jsou též zpracovateli poskytovatelé těchto prostředků.

Co sbírám a zpracovávám:

Emailové adresy

Abych vás mohla kontaktovat, a tu a tam vám poslat e-mail s novinkami, zpracovávám e-mailovou adresu. Adresy získávám výhradně dobrovolně, a to na základě vyplnění formuláře. Vyplněním a odesláním formuláře spolu s ověřením emailové adresy prostřednictvím prokliknutím odkazu mi dáváte souhlas se zpracováním vaší emailové adresy k zasílání mailů, které mohou být považovány za marketingovou komunikaci. Z odesílání se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v zápatí každého emailu. Emailovou adresu uchovávám (zpracovávám) nejdéle 1 rok od posledního otevření emailu. Po této lhůtě jej vymažu.

Osobní informace nezbytné pro vedení účetnictví

V případě, že dojde k obchodní transakci, zpracovávám též osobní informace nezbytné pro řádné vedení účetnictví. Tyto informace uchovávám pouze po nezbytně dlouhou dobu danou právními předpisy a oprávněnými zájmy, jako jsou např. spory. Vemte prosím na vědomí, že na tyto údaje se nevztahuje právo „být zapomenut“.

Informace a údaje spojené s návštěvou webových stránek

Jako většina provozovatelů webových stránek sbírám a vyhodnocuji informace, které internetové prohlížeče a servery poskytují. Jedná se například o typ prohlížeče, přednastavený jazyk, odkazující stránku nebo datum a čas návštěvy. Tyto neosobní informace shromažďuji za účelem lepšího pochopení návštěvníků stránek. Čas od času můžu vydat agregované shrnutí těchto informací, například vydáním příspěvků ohledně trendů.

Z osobních údajů pak zpracovávám IP adresy přihlášených i nepřihlášených uživatelů.  Tyto adresy nejsou nikde zveřejňovány a zpracovávám je výhradně za účelem zvýšení bezpečnosti například pro blokování spamu nebo útočníků.

Cookies

Tak jako množství jiných webových stránek i ty mé používají sušenky. Tedy vlastně cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Tato technologie tak umožňuje například zpříjemnit práci se stránkami nebo zaznamenat nastavení pro další návštěvu. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na e-mailové adrese dagmarfrankova@seznam.cz:

  1. požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případně žádat kopii těchto osobních údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  2. požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  3. požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů – právo být zapomenut. Toto je nevratná operace, a než se k ní rozhodnete, vše prosím zvažte. Tato akce maže všechny záznamy o vás (nebo je anonymizuje) a vaše nastavení, tedy včetně uživatelských oprávnění a aktivních (zaplacených služeb). TATO AKCE JE již z principu NEVRATNÁ! Uplatnění práva „být zapomenut“ nezakládá nárok na případné vrácení peněz (nebo poměrné části). Dále vezměte prosím na vědomí, že data budou smazána pouze v takovém rozsahu, aby nedošlo k porušení jiných zákonných ustanovení (například účetnictví) popřípadě oprávněných zájmů správce (například spory nebo dluhy). Tyto případy převažují nad vaší ochranou soukromí.

V každém případě budete o možnostech výmazu informováni.

  1. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.