lekce češtiny

Čeština pro cizince – ukázková lekce

Čvn 7, 2020 | lektorství a poradenství

 Takhle může vypadat první lekce češtiny pro cizince pro úplné začátečníky.

Jak budou lekce probíhat? Na první seznamovací schůzce si všechno domluvíme. Dohodneme si co je vaším cílem, kam se chcete ve znalosti jazyka posunout. Stanovíme si frekvenci a intenzitu. Podle vaší úrovně zvolím vhodný stupeň a k němu příslušné učivo. K výuce budete potřebovat jen počítač připojením na internet a chuť do učení.

Komunikačním jazykem při výuce je nejčastěji angličtina a španělština, ale také němčina nebo slovenština.